Tahun 2019

No. Nama Pejabat/ Pegawai Jenis Dugaan Pelanggaran Langkah/ Upaya yang dilakukan
1. (belum ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)
2.

 

Tahun 2018

No. Nama Pejabat/ Pegawai Jenis Dugaan Pelanggaran Langkah/ Upaya yang dilakukan
1. NIHIL
2. NIHIL