Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamaha Agung Republik Indonesia
Nomor : 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017
Tentang
Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah AGung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara